Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse. Ved å bruke vår nettside samtykker du samtidig til våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler

Vilkår og Betingelser for ditt Medlemskap

Betingelser knytter til utstedelse og bruk av Studentkortet.no:

Hvem kan inngå avtale om medlemskap i Studentkortet.no?
Alle registrerte studenter ved universitet eller høyskole, avgangselever ved videregående skoler (fra fylte 18 år) og lærlinger, personer inne til førstegangstjeneste samt personer under utdanning i militæret og registrerte studenter ved folkehøyskoler. Dokumentasjon kan kreves ved registrering eller i etterkant. Dette for å sikre oss at medlemskravene blir oppfylt.

Hvordan oppnår du medlemsfordelene gjennom Studentkortet.no?
Du oppnår medlemsfordelene gjennom Studentkortet.no ved kjøp av varer og tjenester fra våre samarbeidspartnere. Medlemsfordelene kan kreve at man enten er innlogget på Min Side på www.studentkortet.no eller fremvisning av gyldig studentbevis/medlemskort.

Generelle studentrabatter
Vi forsøker til enhver tid å ha riktig informasjon i vår oversikt over studentrabatter. Studentkortet.no kan ikke garantere for de enkelte oppføringene eller at det ikke forekommer feil, unøyaktigheter eller informasjon som ikke er komplett.

Overdragelse av avtalen med Studentkortet.no
Medlemskap i Studentkortet.no er personlig, og kan ikke overdras til andre. Selskapet forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og plikter overfor deg til et annet selskap som skal drive Studentkortet.no videre på samme vilkår.

Etter endt studietid
Ved endt studietid kan ditt medlemskap overføres til Alumnirabatt som er eid av Studentkortet.no AS, og er en forlengelse av medlemskapet i Studentkortet. 

Behandling av kundeinformasjon
Studentkortet.no kan bruke opplysningene inntatt i innmeldingsskjemaet, samt  informasjon om bruk av avtaler til å utarbeide statistikk på medlemsmassen. Medlemmer vil forbli anonyme. Denne statistikken kan igjen bli distribuert videre til samarbeidspartnere og andre aktører.

Alle opplysningene blir behandlet i henhold til lovverket og retningslinjer gitt av Datatilsynet. Studentkortet.no og våre samarbeidspartnere behandler all personlig informasjon konfidensielt, og vi vil på ingen måte utlevere personlig informasjon til andre parter. Utsendelse av informasjon blir gjort i henhold til markedsføringsloven.

Studentkortet.no og våre samarbeidspartnere forbeholder seg retten til å bruke personlig informasjon for å kunne ta kontakt med medlemmer angående deres medlemskap i Studentkortet.no.

Utlevering av kundeinformasjon
Informasjonen i innmeldingsskjemaet lagres hos Studentkortet.no. Denne informasjonen behandles konfidensielt av Studentkortet og våre samarbeidspartnere.

Oppsigelse av medlemskap
Ved mislighold, overdragelse av kortet til andre eller at det er gitt uriktige opplysninger i innmelding som gjør at kortinnehaver ikke kvalifiserer til medlemskapet, sies avtalen opp med umiddelbar virkning. Eventuelle kostnader vil ikke bli refundert.

Endringer
Selskapet og samarbeidspartnerne kan endre medlemsbetingelser, herunder studentfordeler og rabatter i Studentkortet.no.

Adresseendringer mv.
Du plikter å melde endring av navn, adresse og andre opplysninger som er gitt i innmeldingsskjemaet til Studentkortet.no. Endringene gjøres på www.studentkortet.no.

Reklamasjon
Ved eventuell reklamasjon på studentfordeler hos våre samarbeidspartnere, kan selskapet forlange å få fremlagt kvittering. Det henvises for øvrig til gjeldende regler i kjøpslovens §32.

Betaling
Tilgang til fordelsprogrammet er kostnadsfritt. Dersom du ønsker det fysiske studentkortet koster dette 99,- pr.år. Dette dekker våre kostnader for kobling mot våre samarbeidspartnere og betalingsløsninger.

Bruk av fordelsprogram
Studentkortet.no har ingen rettslig ansvar angående forholdet mellom medlemmer i Studentkortet.no og samarbeidspartnere til Studentkortet.no.

Rettslig ansvar
Studentkortet.no fraskriver seg ethvert rettslig ansvar som måtte oppstå i forbindelse med, eller som følge av bruk av fordelsprogrammet.

Økonomisk ansvar
Studentkortet.no fraskriver seg ethvert økonomisk ansvar som måtte oppstå i forbindelse med, eller som følge av bruk av fordelsprogrammet.

Opphavsrett
Ved bruk av denne tjenesten erkjenner du at opphavsretten til alt innhold på dette nettstedet - foruten eksterne bedrifters logoer og varemerker - tilhører Studentkortet.no AS (989 909 754 MVA), om ikke annet er oppgitt. Det gis tillatelse til å lese og laste ned informasjon på dette nettstedet kun til personlig, ikke-forretningsmessig bruk. Informasjonen kan ikke endres, reproduseres eller mangfoldiggjøres. Dersom du ønsker å offentliggjøre innhold fra dette nettstedet for en gruppe, ber vi deg ta kontakt med Studentkortet.no for tillatelse.

Øvrig
Fakta- og prisopplysninger gis med reservasjon for eventuelle tekniske så vel som typografiske feil.

Logg inn
Eller Bli medlem gratis Jeg har glemt mitt passord